Đăng ký Đăng nhập
10/10 775 bài đánh giá

Traodoithe.vn

Đổi thẻ cào

-TÊN MIỀN THECAOVIP.VN SẼ ĐỔI THÀNH TRAODOITHE.VN 

-Tất cả thông tin khách hàng vẫn giữ nguyên sau khi truy cập vào tên miền mới là TRAODOITHE.VN

- khách hàng vẫn sử dụng được tên miền cũ THECAOVIP.VN   đến hết ngày 31/12/2022 


RÚT TIỀN MOMO ATM "AUTO 1s" (FREE PHÍ) 

►ĐƠN RÚT BÁO  'CHỜ' LÀ ĐƠN CHƯA XÁC NHẬN ( CHƯA TRỪ TIỀN ).

► SAI MÃ THẺ " MẤT 50%" GIÁ TRỊ SAU KHI GẠCH (CHÚ Ý

BOX ZALO : LINK THAM GIA 

► HỖ TRỢ ANH EM ĐẤU API SHOP GAME VÀ WEB GẠCH THẺ KHÁC.

 

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 15.5 % 15.5 % 15.5 % 12.7 % 12.7 % 14.2 % 14.2 % 14.7 % 14.7 %
VIP/PR (2m) 16.3 % 16.3 % 16.3 % 13.5 % 13.5 % 15 % 15 % 15.5 % 15.5 %
Thành Viên 16.6 % 16.6 % 16.6 % 13.8 % 13.8 % 15.3 % 15.3 % 15.8 % 15.8 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 19.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 21.5 %
VIP/PR (2m) 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 22.3 %
Thành Viên 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 22.6 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 12.2 % 12.2 % 12.2 % 13.7 % 13.7 % 15.7 % 15.7 % 15.7 % 16.5 %
VIP/PR (2m) 13 % 13 % 13 % 14.5 % 14.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 17.3 %
Thành Viên 13.3 % 13.3 % 13.3 % 14.8 % 14.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 % 17.6 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 16.5 %
VIP/PR (2m) 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 17.3 %
Thành Viên 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 13.7 % 13.7 % 12.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 12.7 % 13.7 % 13.7 %
VIP/PR (2m) 14.9 % 14.9 % 13.9 % 14.9 % 14.9 % 14.9 % 13.9 % 14.9 % 14.9 %
Thành Viên 15.2 % 15.2 % 14.2 % 15.2 % 15.2 % 15.2 % 14.2 % 15.2 % 15.2 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Đại lý (30m) 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 %
VIP/PR (2m) 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 %
Thành Viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
VIP/PR (2m) 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 % 24.8 %
Thành Viên 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 % 25.5 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Đại lý (30m) 20 % 18 % 18 % 18 % 18 % 3.5 %
VIP/PR (2m) 20.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 4.3 %
Thành Viên 21.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 5 %
Mua mã thẻ